Lid worden

Voor slechts € 10,- bent u al lid van de Vereniging Professoren-& Burgemeesterswijk!

Klik hier om lid te worden.

 


Adres

Vereniging Professoren- en Burgemeesterwijk

De Goejestraat 31

2313 NT Leiden

KvK 40448253

Bankrekening: NL79INGB0005567659

Contact

 


Wijk Update

De digitale wijk update verschijnt een paar keer per jaar. Wilt u deze in uw mailbox ontvangen, geef dan uw emailadres door aan webmaster@profburgwijk.nl. Voor de eerste wijk update, klik hier.

 


 

Minibiebs in onze wijk


 

 

 

Volg ons op Facebook!

Update betaald parkeren 04-2015

April 2015

Sinds de laatste Wijkkrant zijn er niet heel veel nieuwe ontwikkelingen geweest op parkeergebied. Op 16 oktober 2014 heeft de gemeenteraad de invoering van betaald parkeren goedgekeurd.

 

Het tarief 12,50 euro per kwartaal per auto bedragen. Op 18 december 2014 heeft de gemeenteraad nader besloten over de uitwerking van een aantal onderdelen van het totaalplan. De belangrijkste daarvan voor onze wijk zijn:

 

  • In onze wijk zal op maandag tot en met zaterdag betaald parkeren gelden van 9.00 – 19.30 uur. Zondag is dus vrij parkeren.
  • Per huishouden kan een bezoekersvergunning van 50 euro per jaar worden aangeschaft, waar onbeperkt mee kan worden geparkeerd. Verder kunnen per huishouden maximaal 100 kraskaarten van 1 euro worden gekocht. Voor één kraskaart kan 4 uur worden geparkeerd.
  • Het tarief van de werknemersvergunning bedraagt 35 euro per kwartaal.
  • Het tarief voor mantelzorgers, zal 50 euro per jaar bedragen.

 

De huidige, ons bekende planning is als volgt:

 

  • April 2015: vaststelling ontwerpaanwijzingsbesluit en ontwerpverkeersbesluit door het college van B&W. In deze besluiten staat op welke plaatsen en tijdstippen straks betaald parkeren geldt, en dat de Blauwe Zones worden opgeheven.
  • Nadien hebben belanghebbenden de mogelijkheid zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbesluiten kenbaar te maken. Daarvoor geldt een periode van 6 weken.
  • Vervolgens geschiedt de definitieve vaststelling van het aanwijzingsbesluit en verkeersbesluit door het college van B&W.
  • Januari 2016: beoogde start in onze wijk van de uitvoering op straat, zoals nieuwe verkeersborden, parkeerautomaten, vergunningensysteem en opheffen Blauwe Zone.

 

Verder heeft de gemeente een Klankbordgroep Parkeren ingesteld, waarvoor uit heel Leiden belanghebbenden zijn uitgenodigd, zoals wijkverenigingen. De eerste bijeenkomst was op 15 januari 2015. Tijdens die bijeenkomst was er veel verwarring over de onderwerpen waarover ‘geklankbord’  kon worden. De beleidsmedewerkers die namens de gemeente waren afgevaardigd, gaven aan dat de invoering van betaald parkeren een gemeenteraadsbesluit is dat als uitgangspunt dient en dat alleen input kan worden gegeven binnen de contouren van het betaald parkeren. Een deel van de aanwezigen had hier andere verwachtingen over. Voorafgaand aan de tweede Klankbordgroep op 17 maart 2015 is door de gemeente aangegeven dat de grenzen en de keuze voor uitbreiding betaald parkeren geen onderwerp van discussie zijn in de Klankbordgroep en dat de Klankbordgroep geen inspraakmiddel is voor de ontwerpbesluiten die het College van B&W nog zal nemen. Daarvoor kunnen te zijner tijd door belanghebbenden zienswijzen worden ingediend.

 

Als Wijkvereniging hebben wij gekozen om deel te nemen aan de Klankbordgroep, omdat wij op die manier facetten aangaande de invoering van betaald parkeren kunnen beïnvloeden. Jarenlang hebben wij gestreden voor uitbreiding van de Blauwe Zone tot aan natuurlijke grenzen zoals het Kanaal, maar de gemeenteraad heeft deze optie met grote meerderheid verworpen en gekozen voor de invoering van betaald parkeren. In die realiteit vinden wij het van belang in ieder geval zoveel mogelijk invloed uit te oefenen op de invulling van die plannen.