Lid worden

Voor slechts € 10,- bent u al lid van de Vereniging Professoren-& Burgemeesterswijk!

Klik hier om lid te worden.

 


Adres

Vereniging Professoren- en Burgemeesterwijk

De Goejestraat 31

2313 NT Leiden

KvK 40448253

Bankrekening: NL79INGB0005567659

Contact

 


Wijk Update

De digitale wijk update verschijnt een paar keer per jaar. Wilt u deze in uw mailbox ontvangen, geef dan uw emailadres door aan webmaster@profburgwijk.nl. Voor de eerste wijk update, klik hier.

 


 

Minibiebs in onze wijk


 

 

 

Volg ons op Facebook!

Parkeerverbod

Naast betaald parkeren, heeft de Gemeente het voornemen om op twee plaatsen in onze wijk een parkeerverbod in te voeren. Het gaat om de westzijde van de Van den Brandelerkade (aan de kant van de groenstrook) en om een klein deel van de oostelijke parallelweg van de Lammenschansweg, tussen De Sitterlaan en Buys Ballotstraat. 

 

In het voorgenomen besluit van de Gemeente dat nog tot begin volgende week ter inzage ligt, staat ter motivatie hiervan het volgende:

 

Van den Brandelerkade

Hier wordt aan beide zijden van de straat geparkeerd. Aan de oostzijde in de daarvoor bestemde parkeerstrook, aan de westzijde op de rijbaan en/of in half op de rijbaan en half op het gras. Dit zorgt ervoor dat de nog beschikbare rijbaanbreedte enkel nog geschikt is voor motorvoertuigen in 1 rijrichting, terwijl het een tweerichtingsweg betreft. Bij grote drukte kan het hierdoor voorkomen dat tegemoetkomende bestuurders elkaar hierdoor niet of slechts met moeite kunnen passeren. Een gevolg hiervan is derhalve dat de lokale doorstroming en bereikbaarheid negatief beïnvloed wordt. Bovendien komt de verkeersveiligheid van met name (brom)fietsers in het gedrang wanneer de beperkte rijbaanbreedte onvoldoende ruimte biedt om tegemoetkomend verkeer op normale wijze te passeren. Tot slot resulteert het half in het gras parkeren aan de westzijde van de straat in schade aan de aanwezige groenvoorzieningen. De gemeente heeft reeds verschillende klachten ontvangen over deze (parkeer)situatie.

De oostelijke parallelweg van de Lammenschansweg, tussen De Sitterlaan en Buys Ballotstraat (het westelijk gelegen wegvak). 

Hier is geconstateerd dat (sporadisch) aan beide zijden van de weg wordt geparkeerd, waardoor een beperkte rijbaanbreedte resteert. Dit belemmert de doorstroming van het verkeer, hetgeen mogelijk tot terugslag op De Sitterlaan kan leiden. Gezien de functie van deze laatstgenoemde weg in het wegennetwerk van Leiden is (dit) niet wenselijk.”

 

Een eerste steekproef onder een aantal bewoners aan de Van den Brandelerkade wijst uit dat er verschillende meningen heersen over de invoering van het parkeerverbod, die elkaar in aantallen in evenwicht lijken te houden. 

 

Een aantal bewoners is volledig tegen, omdat zij bang zijn dat er onvoldoende ruimte overblijft om te parkeren als aan de kant van de groenstrook een parkeerverbod zal gelden. Anderen willen het parkeerverbod liever gisteren dan vandaag, omdat zij het een verbetering voor het straatbeeld en de veiligheid en doorstroming vinden. Een derde groep vindt dat eerst de invoering van betaald parkeren moet worden afgewacht, om te bekijken of het probleem zich niet al vanzelf oplost. Zij menen dat een parkeerverbod dan mogelijk helemaal niet nodig is om de doorstroming in de straat te bevorderen.