Lid worden

Voor slechts € 10,- bent u al lid van de Vereniging Professoren-& Burgemeesterswijk!

Klik hier om lid te worden.

 


Adres

Vereniging Professoren- en Burgemeesterwijk

De Goejestraat 31

2313 NT Leiden

KvK 40448253

Bankrekening: NL79INGB0005567659

Contact

 


Wijk Update

De digitale wijk update verschijnt een paar keer per jaar. Wilt u deze in uw mailbox ontvangen, geef dan uw emailadres door aan webmaster@profburgwijk.nl. Voor de eerste wijk update, klik hier.

 


 

Minibiebs in onze wijk


 

 

 

Volg ons op Facebook!

Verkamering

In december 2015 hebben wij aan de Raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid een brief gestuurd over de verkamering van woningen in onze wijk. In deze brief roepen wij de Raadscommissie op om na te denken over  de regulering van de (toenemende) aanvragen van onttrekkingvergunningen ten behoeve van studentenhuizen. Lees hier de brief.

 

Het onderwerp van de verkamering staat inmiddels ook op de agenda van de gemeente. De gemeenteraad heeft het college de opdracht gegeven een uitgangspuntennotitie aan de raad voor te leggen, waarin mogelijke maatregelen kort worden omschreven ten aanzien van beperking van overlast als gevolg van kamerbewoning.

 

De mogelijke maatregelen die het college heeft geformuleerd om de overlast te beperken zijn: 

  • Beperken van het aantal nieuw te verkameren woningen (quoteren);
  • Aantal kamerbewoners bij nieuwe verkamering per woning beperken;
  • Voorwaarden stellen t.a.v. fietsparkeren bij nieuwe verkamering;
  • Bouwtechnische voorwaarden verbinden aan nieuwe onttrekkingsvergunningen;
  • Extra bouwtechnische voorwaarden opleggen in reeds vergunde situaties;
  • Woningvorming alleen toestaan met een vergunning.

Op dinsdag 15 maart 2016 wordt in de raadscommissie de maatregelen besproken die de overlast van verkamering moeten beperken. 

Ten behoeve van de discussie in de raad over de verkamering is op een kaart een overzicht gemaakt van de verkamerde woningen in Leiden. De gemeente beschikt echter niet over een kant-en-klare lijst met verkamerde woonadressen. Het kan dus voorkomen dat verkamerde woningen niet op de kaart zijn ingetekendkaart

 

Op de stippenkaart is met stippen globaal aangegeven waar zich (vermoedelijk) woonadressen

bevinden die onzelfstandig bewoond worden. Eén stip vertegenwoordigt één woonadres. Per stip is

aangegeven om hoeveel onzelfstandige woonruimten (kamers) het gaat. Door in te zoomen op de

digitale kaart, wordt duidelijker dat stippen soms deels over elkaar heen geprojecteerd zijn.

 

Oproep

Het is belangrijk dat de gemeente een goed beeld heeft van de woningen die feitelijk zijn verkamerd. Als u op de bijgevoegde kaart woningen mist die wel zijn verkamerd, dan willen wij u verzoeken om ons hiervan in kennis te stellen. Wij zullen deze informatie doorspelen aan de gemeente.