Lid worden

Voor slechts € 10,- bent u al lid van de Vereniging Professoren-& Burgemeesterswijk!

Klik hier om lid te worden.

 


Adres

Vereniging Professoren- en Burgemeesterwijk

De Goejestraat 31

2313 NT Leiden

KvK 40448253

Bankrekening: NL79INGB0005567659

Contact

 


Wijk Update

De digitale wijk update verschijnt een paar keer per jaar. Wilt u deze in uw mailbox ontvangen, geef dan uw emailadres door aan webmaster@profburgwijk.nl. Voor de eerste wijk update, klik hier.

 


 

Minibiebs in onze wijk


 

 

 

Volg ons op Facebook!

Eenrichtingsverkeer en overlast containers Stieltjesstraat

Instellen eenrichtingsverkeer Stieltjesstraat

De gemeente Leiden heeft besloten om eenrichtingsverkeer in te stellen in de Stieltjesstraat tussen de Van der Hoevenstraat en Van der Waalsstraat. Dit na aanleiding van verzoeken van bewoners uit de straat.

De rijbaan in de Stieltjesstraat is erg smal. Omdat het kan voorkomen dat twee voertuigen elkaar halverwege de straat tegenkomen zonder passeermogelijkheid, is er besloten om een verplichte rijrichting in te stellen.

 

De rijrichting wordt vanaf de Van der Hoevenstraat richting de Van der Waalsstraat. Dit is bepaald door de optimale rijroute van de vuilniswagens. Het eenrichtingsverkeer geldt alleen voor motorvoertuigen, fietsers kunnen in twee richtingen gebruik blijven maken van de straat.

De gemeente maakt daarnaast ook enkele correcties aan de inrichting van de rijbaan. Vier uitstulpingen van het trottoir worden verwijderd. Deze zijn niet conform de inrichtingseisen, zijn niet goed zichtbaar en zorgen voor een te smalle breedte van de rijbaan (bijv. vuilniswagen).

 

Verkeersbesluit, bezwaar

Het verkeersbesluit is op 17 maart 2016 gepubliceerd in de Staatscourant, www.overheid.nl en in de gemeentelijke Stadskrant (rubriek Gemeenteberichten). Een papieren versie van het verkeersbesluit kunt u inzien in het stadhuis en het Stadsbouwhuis.

 

Tegen het genoemde besluit kunt u binnen zes weken na datum van publicatie in de Staatscourant bezwaar maken. Dit kan via www.leiden.nl/bezwaarschrift of schriftelijk, ter attentie van burgemeester en wethouders, naar postbus 9100, 2300 PC  Leiden onder vermelding van ‘bezwaar verkeersbesluit instellen eenrichtingsverkeer Stieltjesstraat’.

 

Overlast afvalcontainers

Omdat veel achterpaden van omliggende straten uitkomen op de Stieltjesstraat is het aanbod aan afvalcontainers groter dan het aantal aanbiedplaatsen. Het gevolg is dat containers dubbel worden geplaatst en het trottoir blokkeren. Gehandicapten, mensen met een kinderwagen of een rollator, moeten hierdoor uitwijken naar de rijbaan. Ook voor kinderen wordt de situatie onoverzichtelijk. Voor de gemeente is het ophalen en legen van de containers lastiger.

 

De gemeente wil graag samen met de bewoners van de Stieltjesstraat en de direct omliggende woonstraten de komende weken bespreken hoe deze situatie verbeterd kan worden met een beperkt aantal maatregelen. Ook de wijkvereniging wordt hierbij betrokken. 

 

Aanmelding voor overleg met de gemeente, nadere informatie

Wilt u meedenken over hoe de situatie kan worden verbeterd? Meld u zich dan aan bij de gemeente (tot 31 maart 2016). U kunt een mail sturen aan secretariaatstedelijkbeheer@leiden.nl of bellen naar de gemeente, tel. 14 071 (ma t/m vr 8.30-17.00 uur, keuze 1 - Woonomgeving).

 

Voor vragen over het eenrichtingsverkeer kunt u ook bellen naar tel. 14 071 of het formulier invullen op www.leiden.nl/contact.