Lid worden

Voor slechts € 10,- bent u al lid van de Vereniging Professoren-& Burgemeesterswijk!

Klik hier om lid te worden.

 


Adres

Vereniging Professoren- en Burgemeesterwijk

De Goejestraat 31

2313 NT Leiden

KvK 40448253

Bankrekening: NL79INGB0005567659

Contact

 


Wijk Update

De digitale wijk update verschijnt een paar keer per jaar. Wilt u deze in uw mailbox ontvangen, geef dan uw emailadres door aan webmaster@profburgwijk.nl. Voor de eerste wijk update, klik hier.

 


 

Minibiebs in onze wijk


 

 

 

Volg ons op Facebook!

Greentower

De gemeente Leiden heeft in februari 2014  het voorontwerp bestemmingsplan Greentower ter inzage gelegd. Dit bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een multifunctionele toren (de zogenaamde 'Greentower') en een bijbehorende parkeergarage, op een deel van de huidige kantorenlocatie Kanaalpark, grenzend aan het ROC Lammenschansplein/ Betaplein. De Greentower zal ruimte bieden aan woningen, onderwijsvoorzieningen, parkeergarage / fietsenstallingen  en commerciële functies.

 

Impact op de wijk

De Greentower zal veel impact hebben op onze wijk vanwege de ligging op korte afstand van de spoordijk en de hoogte van 70 meter. De Greentower zou daarmee nog fors hoger worden dan het hoogste punt van het ROC Lammenschans-gebouw (= 50 meter).

 

Rol Vereniging Professoren-& Burgemeesterswijk

De wijkvereniging heeft grote bezwaren tegen de bouw van de Greentower omdat de belangen van bewoners van de aan het terrein van dit bestemmingsplan grenzende Professoren- en Burgemeesterswijk hiermee in ernstige mate geschaad worden. De wijkvereniging wil daarom vasthouden aan de in het huidige bestemmingsplan Lammenschansdriehoek toegestane bouwhoogten voor de percelen 142 en 145/145A van 11 resp. 14 m.( ca. 4 bouwlagen), waarmee wél een passende aansluiting op de bouwhoogtes in de Profburgwijk bestaat.

 

Tot 30 april 2014 kon een ieder een zogenaamde inspraakreactie indienen op het voorontwerp bestemmingsplan Greentower. De reactie van de wijkvereniging kunt u hier bekijken.

 

Actiecomité 'Nee tegen de toren'

Niet alleen de wijkvereniging, ook vele tientallen bewoners van onze wijk  hebben hun  bezwaren tegen de plannen in een inspraakreactie verwoordt en/of actief contact gezocht met de gemeente . Een aantal betrokken omwonenden heeft  het Comité’ Nee Tegen De Toren’ opgericht en voert  actie tegen de toren. Op hun Facebookpagina  is veel achtergrond informatie over het project te vinden. Ook heeft het Comité standaard brieven opgesteld die als ‘hulpmiddel’ gebruikt kunnen worden voor het indienen van bezwaar. Like de pagina om op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen.